INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania zápisu:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava, Poslucháreň AB 300

Termín konania zápisu:
21.08.2019
o 9:00 hod.

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť zápisu, musíte písomne poveriť osobu, ktorá vás príde zapísať!

NA ZÁPIS SI PRINESIETE:

  • Platný občiansky preukaz
  • Rozhodnutie o prijatí
  • Overenú kópiu maturitného a koncoročného vysvedčenia z posledného ročníka (len tí, ktorí ich ešte neodovzdali v listinnej podobe)
  • Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na vysokých školách
  • Zápisný hárok študenta (vyberiete si podľa študijného programu, na ktorý ste boli prijatí)

Posledné dva dokumenty si viete stiahnuť a vytlačiť z našej webstránky www.fei.stuba.sk - Študenti - Štúdium - Informácie pre prijatých uchádzačov o zápise - Tlačivá k zápisu

Na e-mail zadaný v e-prihláške vám budú zaslané prihlasovacie údaje do aplikácie "Návratka k prihláške na štúdium na STU" umožňujúcej výber preukazu, vloženie foto pre preukaz a platbu za preukaz.


Vesmírny program

Vesmírny program

Kozmické inžinierstvo

Staň sa súčasťou misie na Mars.

Exkluzívne prednášky Dr. Musilovej zo simulovanej misie na Mars iba na FEI STU.

Pridaj sa k vesmírnemu programu

Partneri

Absolventi našej fakulty dlhodobo patria medzi najžiadanejších na trhu práce. Aj preto spolupracujeme s najlepšími a najšpičkovejšími firmami na Slovensku, ktoré ponúkajú prax a prácu našim študentom už počas štúdia. Všetci naši študenti majú široké možnosti pri výbere zamestnania. Vaša budúcnosť po absolvovaní FEI STU je zabezpečená!

IBM logo
ATOS logo
OMS logo
VUJE logo
ANV logo
NOVARTIS logo
ACCENTURE logo
HUMUSOFT logo
MATHWORKS logo

© 2018 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave +421260291111 peter.miklovic@stuba.sk

tvorba stránok: mega & loman